Доброволен труд в помощ на наводнените села в Карловско - с. Каравелово, 16.09.2022 г.

Доброволен труд в помощ на наводнените села в Карловско - с. Каравелово, 16.09.2022 г. image

На 16.09.2022 г., по инициатива на Кмета на Община Николаево - г-н Николай Кънев, служители от Община Николаево, граждани и Кметът на общината посетиха с. Каравелово в общ. Карлово - едно от пострадалите от наводнението села, и се включиха в почистването на наводнените къщи и дворове там. 

Природното бедствие е много голямо, а последствията и пораженията от него за хората - потресаващи!

Кметът на Общината изказва огромната си благодарност към Славена Славова, Дарина Георгиева, Пенчо Филипчев, Красимир Гошев, Мариана Гошева, Иван Ковачев и Стайко Петков за труда, който дариха в помощ на пострадалите хора от с. Каравелово.

Помага се, тогава, когато някой има нужда от това!

Приканваме всички, които имат възможност да помогнат на пострадалите села от Карловска община, било с физически труд, било с финансова помощ, да се включат. (Община Карлово има разкрита дарителска сметка в тази връзка)

Снимки от деня в с. Каравелово