ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА И САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ