Документи за учредяване на Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради