Фолклорен празник "В подножието на Асара" - гр. Николаево 18 май 2024 година

Фолклорен празник "В подножието на Асара" - гр. Николаево 18 май 2024 година image


 Община Николаево съвместно с        

НЧ „Васил Левски-1923” гр. Николаево

НЧ „Зорница 1928“ с. Нова махала

НЧ „Къньо Едрев Папазов 1928“ с. Едрево

НЧ „Христо Смирненски 1899“ с. Елхово

 организира първото издание на фолклорния празник  „В подножието на Асара“, което ще се проведе на 18.05.2024 г. в гр. Николаево.


         Целта на фестивала е:

Да съхрани песенното и танцово наследство на населените места в източния край на Розовата долина.

Да стимулира представянето на местни традиции – издирването и изпълнението на песни, мелодии, танци, обичаи, характерни за местната култура, от която са изпълнителите (групи за автентичен фолклор, танцови клубове, народни хорове и др.), като по този начин съдейства за съхранението и предаването на нематериалното и материално културно наследство, участващо в изграждането на идентичността ни.

Да се представят импровизирани сбирки от пособия и предмети, използвани в миналото от предците ни.

Да се демонстрират занаяти и умения, които са забравени и отмиращи.

  

Във фолклорния празник могат да участват самодейни колективи, пенсионерски клубове, танцови клубове, училища и индивидуални изпълнители.

  

 

РЕГЛАМЕНТ НА УЧАСТИЕ

 

Всеки колектив може да представи по желание – обред, танци и песни .

-         Обред до 20 минути.

-         Песни до 10 минути

-         Танци до 10 минути

 

Всички участници във фолклорния празник получават грамота за участие.

 

НАСТАНЯВАНЕ И РАЗХОДИ

 

Участниците не заплащат такси за участие.

Разходите за нощувки, пътни и храна са за сметка на участниците или организациите, представящи ги за участие.

Организаторите си запазват правото, съобразно подадените заявки, да извършват промени в програмата на празника.

 

Заявки за участие по приложен образец се изпращат най-късно до 19.04.2024 г. на адрес: 

Фолклорен празник В подножието на Асара

Община Николаево

гр. Николаево – 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9

ел. поща: obnikolaevo@nikolaevo.net

        

 

Телефони за контакт и информация:


          +3594330 2040 – Йорданка Илиева;


+359877793942 – Кремена Костова;

+359899925498 – Марияна Колева;

+359895955900 – Любомира Славова;

+359896263683 – Ганка Чакърова.

  

                                                                  От организаторите