Гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания в изборите за народно събрание на 02.04.2023 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез подаване на заявление по образец (Приложение № 67-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1588-НС / 2023 г. на ЦИК) по постоянния им адрес или настоящия им адрес, в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес, до кмета на община Николаево в срок 18.03.2023 г.

Заявлението се подписва саморъчно и може да бъде подадено чрез пълномощник на място в Общинска администрация Николаево, да бъде изпратено по пощата или да бъде подадено електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината или през портала за електронни административни услуги. За подаване на електронно заявление не се изисква подпис. Към заявлението за гласуване се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословно състояние на избирателя, който установява, че заболяването му е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

В случай, че в посочения по-горе срок са подадени поне 10 заявления, на територията на община Николаево ще бъде сформирана подвижна секционна избирателна комисия. 

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 18.03.2023 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 27.03.2023 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявленията се подават по описания по-горе начин.

Образец на заявлението може да изтеглите тук по-долу, както и от сайта на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/bg/decisions/1588/2023-02-02

 

За подаване на електронно заявлението, последвайте следния линк:
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002
*****************************************