Вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г.

Общинска администрация Николаево уведомява заинтересованите лица, че, в изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г., избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1588-НС / 2023 г. на ЦИК) до кмета на Община Николаево  в срок до 18.03.2023 г., включително

Образец на заявлението може да изтеглите тук по-долу, както и от сайта на ЦИК на адрес: 

https://www.cik.bg/bg/decisions/1588/2023-02-02

За подаване на електронно заявлението, последвайте следния линк:
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001
**********************************************