Гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

Гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. image

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез подаване на заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа) по постоянния им адрес или настоящия им адрес, в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес, до кмета на община Николаево в срок 30.10.2021 г.

Заявлението се подписва саморъчно и може да бъде подадено чрез пълномощник на място в Общинска администрация Николаево, да бъде изпратено по пощата или да бъде подадено електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината, като за последното не се изисква подпис.

В случай, че в посочения по-горе срок са подадени поне 10 заявления, на територията на община Николаево ще бъде сформирана подвижна секционна избирателна комисия. 

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 30.10.2021 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 08.11.2021 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявленията се подават по описания по-горе начин.

Към заявленията за гласуване с ПСИК може да се приложи копие от решение на ТЕЛК или НЕЛК, или медицинска епикриза от други медицински органи, която да установява такова заболяване, което да не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция.

Образец на заявлението може да изтеглите тук по-долу, както и от сайта на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/bg/decisions/557/2021-09-17