Гласуване с подвижна СИК за избиратели с трайни увреждания в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Гласуване с подвижна СИК за избиратели с трайни увреждания в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. image

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез подаване на заявление по образец (Приложение № 67-НС от изборните книжа) по постоянния им адрес или настоящия им адрес, в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес, до кмета на община Николаево в срок 17.09.2022 г., включително. Заявлението се подписва саморъчно и може да бъде подадено чрез пълномощник на място или да бъде изпратено по пощата. В случай, че в посочения по-горе срок са подадени поне 10 заявления, на територията на община Николаево ще бъде сформирана подвижна секционна избирателна комисия. 

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 17.09.2022 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 26.09.2022 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявленията се подават по описания по-горе начин.

Към заявленията за гласуване с ПСИК се прилага копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК, или медицинска епикриза, която установява, че заболяването е причинило такива увреждания, които не позволяват на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Образец на заявлението може да изтеглите тук по-долу, както и от сайта на ЦИК на адрес: 

https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/documents


За подаване на заявлението по електронен път, последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1