Вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Народно събрание 2022

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Народно събрание 2022 image

Общинска администрация Николаево уведомява заинтересованите лица, че, в изборите за Народно събрание 2022, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1202-НС / 2022 г. на ЦИК) до кмета на Община Николаево  в срок до 17.09.2022 г., включително

Образец на заявлението може да изтеглите тук по-долу, както и от сайта на ЦИК на адрес: 

https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/documents

За подаване на заявлението по електронен път, последвайте следния линк: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1