ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ по ред

№ и дата на съставяне на акта за държавна собственост

№ на преписката(досие)

Характер на собствеността

Местонахождение на имота

Вид и описание на имота

Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта

Предоставени права за управление

Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост

№ и дата на акта/актовете за поправка

Заповед за отписване на акта за държавна собственост

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 № 1 / 02.03.2010

1

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000051 ; площ 2,565 дка; земеделска земя

3142

 

 

 

 

 

2

 № 2 / 02.03.2010

2

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000055 ; площ 2,540 дка; земеделска земя

3111.4

 

 

 

 

 

3

 № 3 / 02.03.2010

3

 Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000056 ; площ 2,091 дка; земеделска земя

2561.4

 

 

 

 

 

4

 № 4 / 02.03.2010

4

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000060 ; площ 1,731 дка; земеделска земя

2120.4

 

 

 

 

 

5

 № 5 / 02.03.2010

5

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000067 ; площ 2,228 дка; земеделска земя

2729.2

 

 

 

 

 

6

 № 6 / 02.03.2010

6

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000079 ; площ 1,939 дка; земеделска земя

2375.2

 

 

 

 

 

7

 № 7 / 02.03.2010

7

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000087 ; площ 1,596 дка; земеделска земя

1955

 

 

 

 

 

8

 № 8 / 02.03.2010

8

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000090 ; площ 1,953 дка; земеделска земя

2392.3

 

 

 

 

 

9

 № 9 / 02.03.2010

9

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000114 ; площ 1,377дка; земеделска земя

1686.8

 

 

 

 

 

10

 № 10 / 02.03.2010

10

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000127 ; площ 2,126 дка; земеделска земя

2604.3

 

 

 

 

 

11

 № 11 / 19.11.2010

11

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.501.1049.1 ;Здравен дом, масивна едноетажна сграда

1566.4

 

 

 

 

 

12

 № 1 / 17.06.2011

1

Публична

гр. Николаево

ПИ51648.501.763  ; масивна едноетажна сграда, гараж

191

 

 

 

 

 

13

 № 2 / 17.06.2011

2

Публична

гр. Николаево

ПИ51648.501.556.4   ; масивна едноетажна сграда; гараж

2406.9

 

 

 

 

 

14

 № 3 / 13.02.2011

3

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.36.730; Пасище, Мера

19760.8

 

 

 

 

 

15

 № 4 / 13.02.2011

4

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.48.274; Пасище, Мера

859.4

 

 

 

 

 

16

 № 5 / 13.02.2011

5

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.48.310; Пасище, Мера

571.1

 

 

 

 

 

17

 № 1 / 06.06.2012

1

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.501.77                                    ПИ 51648.501.77.1  ТПК

22613

 

 

 

 

 

18

 № 2 / 06.06.2012

2

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.501.629                                  ПИ 51888.501.629.1  Младежки клуб

10244.8

 

 

 

 

 

19

 № 3 / 06.06.2012

3

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.1.733 Рибарник

589

 

 

 

 

 

20

 № 4 / 06.06.2012

4

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.501.311                                   ПИ 27070.501.311.1  Народно читалище

9971.2

 

 

 

 

 

21

 № 5 / 06.06.2012

5

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.501.507                                   ПИ 48163.501.507.1  Народно читалище

9971.2

 

 

 

 

 

22

 № 6 /

6

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.501.628                                   ПИ 51888.501.628.1  Народно читалище

4015,9       5664,2

 

 

 

 

 

23

 № 7 / 22.06.2012

7

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.43 ; Пасище

6.8

 

 

 

 

 

24

 № 8 / 22.06.2012

8

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.44 ; Пасище

85.9

 

 

 

 

 

25

 № 9/ 22.06.2012

9

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.45 ; Пасище

13.4

 

 

 

 

 

26

 № 10 / 22.06.2012

10

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.33 ; Пасище

55.9

 

 

 

 

 

27

 № 11 / 22.06.2012

11

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.34 ; Пасище

169.9

 

 

 

 

 

28

 № 12 / 22.06.2012

12

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.21 ; Пасище

153.6

 

 

 

 

 

29

 № 13/ 22.06.2012

13

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.23 ; Пасище

110.2

 

 

 

 

 

30

 № 14 / 22.06.2012

14

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.19 ; Пасище

24.8

 

 

 

 

 

31

 № 15 / 22.06.2012

15

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.6 ; Пасище

266.3

 

 

 

 

 

32

 № 16 / 22.06.2012

16

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.333 ; Пасище

55.9

 

 

 

 

 

33

 № 17 / 22.06.2012

17

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.7 ; Пасище

22

 

 

 

 

 

34

 № 18 / 22.06.2012

18

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.11 ; Пасище

76.6

 

 

 

 

 

35

 № 19 / 22.06.2012

19

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.8 ; Пасище

16.4

 

 

 

 

 

36

 № 20 / 22.06.2012

20

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.20 ; Пасище

84.9

 

 

 

 

 

37

 № 21 / 22.06.2012

21

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.222 ; Пасище

25.4

 

 

 

 

 

38

 № 22 / 22.06.2012

22

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.5 ; Пасище

56.3

 

 

 

 

 

39

 № 23/ 22.06.2012

23

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.22 ; Пасище

268.3

 

 

 

 

 

40

 № 24 / 22.06.2012

24

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.4 ; Пасище

47.5

 

 

 

 

 

41

 № 25 / 22.06.2012

25

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.26 ; Пасище

4.7

 

 

 

 

 

42

 №26 / 22.06.2012

26

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.24 ; Пасище

57.7

 

 

 

 

 

43

 № 27 / 22.06.2012

27

Публична

Община Николаево с.