График за сметосъбирането в Община Николаево за второто шестмесечие на 2024 г.

График за сметосъбирането в Община Николаево за второто шестмесечие на 2024 г. image

ГРАФИК

ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ

ОТПАДЪЦИ ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА  2024 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ И ДАТИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ

МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

Месец/година

с. Елхово

с. Едрево

с. Н.Махала

гр. Николаево

 

 

 

 

 

Юли

01.07.2024 г.

02.07.2024 г.

03.07.2024 г.

04/05.07.2024 г.

2024 г.

09.07.2024 г.

09.07.2024 г.

10.07.2024 г.

11/12.07.2024 г.

 

15.07.2024 г.

16.07.2024 г.

17.07.2024 г.

18/19.07.2024 г.

 

22.07.2024 г.

23.07.2024 г.

24.07.2024 г.

25/26.07.2024 г.

 

29.07.2024 г.

30.07.2024 г.

31.07.2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август

 

 

 

01/02.08.2024 г.

2024 г.

05.08.2024 г.

06.08.2024 г.

07.08.2024 г.

08/09.08.2024 г.

 

12.08.2024 г.

13.08.2024 г.

14.08.2024 г.

15/16.08.2024 г.

 

19.08.2024 г.

20.08.2024 г.

21.08.2024 г.

22/23.08.2024 г.

 

26.08.2024 г.

27.08.2024 г.

28.08.2024 г.

29/30.08.2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септември

02.09.2024 г.

02.09.2024 г.

03.09.2024 г.

04/05.09.2024 г.

2024 г.

09.09.2024 г.

10.09.2024 г.

11.09.2024 г.

12/13.09.2024 г.

 

16.09.2024 г.

17.09.2024 г.

18.09.2024 г.

19/20.09.2024 г.

 

24.09.2024 г.

24.09.2024 г.

25.09.2024 г.

26/27.09.2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октомври

07.10.2024 г.

08.10.2024 г.

09.10.2024 г.

10/11.10.2024 г.

2024 г.

21.10.2024 г.

22.10.2024 г.

23.10.2024 г.

24/25.10.2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноември

04.11.2024 г.

05.11.2024 г.

06.11.2024 г.

07/08.11.2024 г.

2024 г.

18.11.2024 г.

19.11.2024 г.

20.11.2024 г.

21/22.11.2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декември

02.12.2024 г.

03.12.2024 г.

04.12.2024 г.

05/06.12.2024 г.

2024 г.

16.12.2024 г.

17.12.2024 г.

18.12.2024 г.

19/20.12.2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


В горещите летни месеци - юли, август и септември - сметосъбиране и сметоизвозване в населените места в Общината ще се извършва ежеседмично.