Гроздобер в община Николаево

Гроздобер в община Николаево image

Със своя заповед № РД-01-237 / 14.09.2020 г. Кметът на община Николаево определя дните 19-ти и 20-ти септември 2020 за начало на гроздобера в гр. Николаево. Във връзка с това в района на лозята, до прибирането на реколтата, е забранено движението на граждани, които не притежават лозя и не са наети като работна ръка, както и на превозни средства, неангажирани с прибирането на реколтата. 

За всяко от селата в община Николаево началото на гроздобера ще определи кмета на съответното кметство. 

Цялата заповед е публикувана по-долу.

Заповед № РД-01-237 / 2020 е отменена със Заповед № РД-01-240 / 2020 на Кмета на Община Николаево

Файлове за изтегляне