Информация за коронавирус 2019-nCoV и превенция срещу него - информационен бюлетин на РЗИ-Стара Загора