Издаване на скици за недвижими имоти - 2027

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2027

На основание на:
Закон за кадастъра и имотия регистър - §4, ал. 1 т. 1

Необходими документи:

- документ за собственист


Срок на изпълнение:
обикновено услуга - 7 дни, бърза услуга - 3 дни, експресна - 24 часа


Срок на валидност: 6 месеца

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Искането се приема от специалист в ЦАО към община Николаево и се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в Данъчна служба, след което специалистът в ЦАО насочва преписката към служба "Устройство на територията", където се извършва проверка за собствеността на имота и правото на заявителя да иска услугата. Скицата се получава от заявителя по посочен от него начин в заявлението - на място, по пощата и по ел. път.


Техническа такса:
обикновена услуга - 15,00 лв.

бърза услуга - 22,50 лв

експресна услуга - 30,00 лв.

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/560df7a0-8634-47d0-aece-6bb5e8ca04ae