Изплащане възнагражденията на членовете на СИК от изборите за Народни представители на 04.04.2021 г.

Изплащане възнагражденията на членовете на СИК от изборите за Народни представители на 04.04.2021 г. image

От 13,00 часа на 16.04.2021 г. започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК от изборите за Народни представители на 04.04.2021 г.

Сумите ще се получават в сградата на Общинска администрация Николаево от портала на дежурните към ОбС по сигурност, лично от лицето или чрез пълномощник, упълномощен по законовия ред.

До изплащането на сумите касиерът ще работи с удължено работно време - до 17.30 часа


Общинска администрация Николаево.