Изплащане възнагражденията на членовете на СИК от изборите за народно събрание, проведени на 02.04.2023 г.

Изплащане възнагражденията на членовете на СИК от изборите за народно събрание, проведени на 02.04.2023 г. image

Общинска администрация Николаево уведомява всички членове на секционни избирателни комисии в общината, назначени в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., че възнагражденията им ще се изплащат, както следва:

1/ на лицата, предоставили банкова сметка и заявили изплащане по банков път - дължимите суми са преведени на 05.04.2023 г. 

2/ на лицата, заявили плащане на ръка - от 09,0часа на 07.04.2023 г. (петък). 

Сумите на ръка ще се получават в сградата на Общинска администрация Николаево от портала на дежурните към ОбС по сигурност, лично от лицето или чрез пълномощник, упълномощен по законовия ред. 

До изплащането на сумите касиерът ще работи с удължено работно време - до 17.30 часа.