С благодарност!

С благодарност! image

Организационно-техническият екип за провеждане на изборите за народно събрание на 02.04.2023 г.  в Община Николаево изказва голямата си благодарност към членовете на секционните комисии, назначени за провеждане на изборите, за огромната и отговорна работа, която свършиха.

Благодарим на Директора и помощния персонал на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Николаево, на служителите от Читалищата в селата Нова махала и Елхово, и Пенсионерски клуб с. Едрево, на спомагателните звена към Община Николаево за помощта и съдействието при подреждането на секциите. 

Благодарим също и на полицаите от ОД на МВР - Стара Загора за денонощната работа покрай охраната на изборните книжа, както и за реда и спокойствието в изборния ден.

Заради отлично свършената работа изборите на 02.04.2023 г. преминаха гладко и спокойно.

БЛАГОДАРИМ!


Организационно-технически екип

на Община Николаево