Кампания „Да изчистим България за един ден”

За трета поредна година Община Николаево ще се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден”, която ще се проведе на 25 и 26.04.2014 г.
Началния час на кампанията е 09:00 часа, местата, определени за почистване са както следва:
            1. Замърсен терен около Дигата в южната част на гр. Николаево.

2. Терен  /от ж.п. гара до стадиона/ около ж.п. линията на  ул. „Стара планина” гр.Николаево.
            3. Дерето в местността „Рътичето” гр. Николаево.

4. Дворовете  и извън огражденията на  ОДЗ „Снежанка”, на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”  и парка пред ПГ „Атанас Дамянов” в гр. Николаево.

5. В кметство с. Нова Махала ще се почиства дерето край селището и района около чешмата на пътя Николаево – Ветрен.

6. В кметство с. Едрево ще се почиства коритото на река ”Сулджака” минаваща през селището и  дерето край селището.

7.В кметство с. Елхово ще се почиства коритото на река ”Крайречна” минаваща през селището. 

На всички участници в инициативата ще бъдат осигурени ръкавици и чували за събиране на отпадъците.
           Събраните отпадъци ще бъдат извозени и депонирани на депо за неопасни отпадъци в гр. Гурково, с помощта на транспортна техника, осигурена от представители на частния сектор.
                      Необходимите консумативи ще бъдат раздавани  на 25.04.2014 г. от 08.00 до 09.00 часа при сборния пункт пред сградата на общината и на място – при обектите, където ще се почиства.

Призоваваме всички граждани  на Община Николаево да вземат активно участие в акцията по почистването.
 

НЕКА С ОБЩИ УСИЛИЯ ДА НАПРАВИМ ГРАДА СИ ПО - ЧИСТ, ПРИВЕТЛИВ И ГОСТОПРИЕМЕН!