Класиране на участниците в конкурса за длъжността Медицинска сестра в детска ясла на Детска градина „Снежанка” в гр.Николаево

Класиране на участниците в конкурса за длъжността  Медицинска сестра в детска ясла на Детска градина  „Снежанка” в гр.Николаево image

С П И С Ъ К

 

на класираните участници в конкурс за длъжността

Медицинска сестра в детска ясла на Детска градина  „Снежанка” в гр.Николаево

 

 

Въз основа на Протокол № 2 от 14.09.2021 г. от проведения ІІ-ри етап на обявения конкурс за длъжността Медицинска сестра в детска ясла на Детска градина „Снежанка” в гр. Николаево, Комисията, назначена със Заповед № РД-01-300/ 08.09.2021 г. на Кмета на Община Николаево, класира:

- на първо място – Русанка Пенева Светославова, с получени 8 (осем) точки от общо 10, възможни точки

- на второ място – Нина Колева Георгиева, с получени 1.6 (едно цяло и шест) точки от общо 10 възможни.

 

            Резултатът от конкурса да се съобщи на участниците в него, съгласно разпоредбата на основание чл. 95, ал. 2 от Кодекса на труда.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: (п)

 

ИВАН ПАВЛОВ –

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО