Започна въвеждането на CAF в Община Николаево

Започна въвеждането на CAF в Община Николаево image

От 07 до 09-ти септември 2021 г. в Общинска администрация Николаево се проведе първото специализирано обучение на служители от администрацията във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и със съдействието на ИПА (Институт за публична администрация). Лектор на обучението беше Милена Цаковска –  сертифициран обучител към ИПА – София.


CAF (Common Assessment Framework) или Обща рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, създаден за публичния сектор, като основа за разработването му е Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM).
С проекта "Въвеждане на CAF в българската администрация" 2019 - 2021 още 46 администрации ще въведат модела за качество, между които и Община Николаево.


Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика ще насърчи непрекъснатото усъвършенстване на община Николаево, ще доведе до постигането на по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.


СТРЕМИМ СЕ КЪМ СЪВЪРШЕСТВО!Повече информация за внедряването на CAF в Община Николаево може да прочетете в специализирания банер CAF.