Кметът на Община Николаево - инж. Константин Костов, е избран за член на Управителния съвет на НСОРБ, мандат 2023-2027 г.

Кметът на Община Николаево - инж. Константин Костов, е избран за член на Управителния съвет на НСОРБ, мандат 2023-2027 г. image

В рамките на ХХХVII Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България, проведено в София на 27-28 февруари 2024 г., е избран състава на Управителния и Контролния съвет за мандат 2023-2027 г.

Горди сме да съобщим, че за член на Управителния съвет на сдружението за мандат 2023-2027 година е избран нашият Кмет - г-н Константин Костов.


Подробна информация за събитието може да намерите в сайта на НСОРБ на адрес:

https://www.namrb.org/bg/aktualno/izbrani-sa-tchlenovete-na-upravitelniya-i-kontrolen-savet-na-nsorb-za-mandat-2023-2027-g


Общинска администрация Николаево