Културен календар - 2024 г.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО 2024Г.

 

Дата

Място

Културна проява

 

Организатор/и

ЗА Контакти

19.02.2024г.

Училища и читалища на територията на Община Николаево

Честване годишнина от обесването на Васил Левски

Училища и читалища на територията на Община Николаево

Пенка Генчева

 

03.03.2024г.

Гр. Николаево

Национален празник на България

Община Николаево

Училища и читалища на територията на Община Николаево

Пенка Генчева

 

21.01.2024г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр. Николаево

с. Нова Махала

с. Едрево

с. Елхово

Ден на родилната помощ

/ бабин ден /

-карнавално шествие

-празнично веселие на бабите

Читалища и пенсионерски клубове на територията на Община Николаево

Кремена Костова

Марияна Колева-

Сребрина Янкова

Ганка Чакърова-

14.02.2024г.

 

Гр. Николаево

с. Нова Махала

с. Едрево

с. Елхово

Трифон Зарезан

читалища и пенсионерски клубове на територията на Община Николаево

Кремена Костова

  Марияна Колева     

Сребрина Янкова

  Ганка Чакърова

01.03.2024г.

 

Гр. Николаево

с. Нова Махала

с. Едрево

с. Елхово

Ден на самодееца

читалища на територията на Община Николаево

Кремена Костова

Марияна Колева

Сребрина Янкова

Ганка Чакърова

17.03.2024 г.

Гр. Николаево

Сирни Заговезни

читалища на територията на Община Николаево

Кремена Костова

Марияна Колева-

Сребрина Янкова

Ганка Чакърова

Април 2024 г.

 

с. Нова Махала

Маратон на четенето- седмица на детската книга

читалища на територията на Община Николаево

Кремена Костова

Марияна Колева-

Сребрина Янкова

Ганка Чакърова

 

27.04.2024г.

Гр. Николаево

с. Нова Махала

с. Едрево

с. Елхово

Лазаровден

Училища и читалища на територията на Община Николаево

   Кремена Костова

Марияна Колева

Сребрина Янкова

Ганка Чакърова

28.04.2024г.

 

с. Нова Махала

празник „ Цветница”

- празник на с. Нова Махала

Кметство с. Нова Махала

НЧ „ Зорница 1928” с. Нова Махала

Марияна Колева

 

20- 24.05.2024 г.

 

Община Николаево

Майски дни на културата-

гр. Николаево-преглед на

Художествената самодейност

Община Николаево

НЧ „Васил Левски 1923”

гр. Николаево

   Пенка Генчева

   Кремена Костова

 

24.06.2024 г.

С. Нова махала

                    Еньовден

НЧ „ Зорница 1928” с. Нова Махала

Марияна Колева

 

 

02.08.2024 г.

с.Едрево

Празник на с. Едрево

Кметство с. Едрево

НЧ „ Къньо Едрев Папазов 1928” с. Едрево

 

Сребрина Янкова

 

 

07/08.11.2024

г.

с. Елхово

Празник на с. Елхово

Кметство с.Елхово

НЧ „Хр. Смирненски 1899”с. Елхово

Ганка Чакърова

10-20 ноември

С. Нова махала

Дни посветени на Константин Колев

НЧ „ Зорница 1928” с. Нова Махала

Марияна Колева

 

21.11.2024г.

Гр. Николаево

с. Нова Махала

с. Едрево

с. Елхово

Ден на християнското семейство

читалища и пенсионерски клубове на територията на Община Николаево

Кремена Костова

  Марияна Колева       

Сребрина Янкова

   Ганка Чакърова

 

06.12.2024 г.

Гр. Николаево

Празник на гр.Николаево

„Никулден

Запалване светлините на коледната елха

Община Николаево

НЧ „ Васил Левски 1923”

 гр. Николаево

  Пенка Генчева

Кремена Костова

 

 

24.12.2024 г.

Гр. Николаево

С. Елхово

Коледуване

читалища на територията на Община Николаево

Кремена Костова

  Пенка Генчева

Марияна Колева

 Сребрина Янкова

Ганка Чакърова