Мерки срещу COVID-19 в Община Николаево

Във връзка с последните разпореждания на Министъра на здравеопазването по повод мерките срещу COVID-19, със свои заповеди Кметът на Община Николаево въвежда противоепидемични мерки на територията на община Николаево.


С пълния текст на заповедите може да се запознаете в прикачените файлове.