Удължаване на срока на проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Николаево"

Удължаване на срока на проект „Целево подпомагане с  топъл обяд в община Николаево”

 

 

Със заповед №РД01-314 от 21.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика се утвърди  изменение в срока на предоставяне на топъл обяд по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“.  В тази връзка между Община Николаево и Агенцията за социално подпомагане се сключи анекс към Договор № ФС01-0354/10.04.2020 г. по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Николаево” 

Подписаният анекс урежда следните промени в договора:

 

1.      Срок на изпълнение на договора – продължителността на предоставяната услуга се удължава до 14.07.2020 г.

 

2.      Общата стойност на проекта става  13 456,00 лв.

 

Проект „Целево подпомагане с  топъл  обяд  в община  Николаево“ е част от целенасочената социална политика, която Община Николаево развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Главната цел на проекта e подкрепа на уязвими граждани на община Николаево, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от заболяването COVID-19.