Набиране на кандидати за консултанти по дейност \" Здравна консултация за деца\"