Нова заповед на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - 16.11.2020 г.

Нова заповед на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - 16.11.2020 г. image

Във връзка със Заповед № РД-01-655/ 13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Николаево постанови нова заповед № РД-01-296 / 16.11.2020 г. за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на Община Николаево. С нея се въвежда нов времеви коридор за пазаруване на хора на и над 65-годишна възраст в хранителните магазини и аптеките.

В сила остават и заповеди РД-01-262 / 22.10.2020 г. и РД-01-264 / 22.10.2020 г. на Кмета на общината.

Повече информация за COVID-19 в община Николаево може да намерите в банер "COVID-19".

Файлове за изтегляне