Нова заповед на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево, в сила от 22.12.2020 г.

Нова заповед на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево, в сила от 22.12.2020 г. image

Във връзка със Заповед № РД-01-718 / 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Николаево постанови нова заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г. за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на Община Николаево. 

Повече информация за COVID-19 в община Николаево може да намерите в банер "COVID-19".