Нови заповеди на министъра на здравеопазването във връзка с борбата с COVID-19

Със заповеди на министъра на здравеопазването от 10-ти и 11-ти април се въвеждат допълнително следните мерки за борба с COVID-19:

1/ Удължава се срока на противоепидемичнитемерки до 13.05.2020 г. - заповед рд-01-195 / 10.04.2020 Г.;

2/ Въвежда се задължителното ползване на защитни маски за лице на всички обществени места в срок до 26.04.2020 г. включително - заповед № РД-01-197 / 11.04.2020;

3/ Въвеждат се допълнителни изисквания при превозването на сезонни земеделски работници, техните работодатели и лицата, обработващи собствени земеделски земи, при преминаването им през контроно-пропускателни пунктове - заповед № РД-01-196 / 10.04.2020  г.

4/ Въвеждат се допълнителни ограничения за фермерските и кооперативните пазари - заповед № РД-01-199 / 11.04.2020 г.