Заповеди на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево