НОВИНА ЗА ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

            На 12.09.2014 г. приключи реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект ‘Социално включване” в Община Николаево. Бяха създадени  летни училища за деца,  на които предстои да постъпят в първи клас. Бяха сформирани две групи от 15 деца - една група в Николаево и една  - в с. Едрево. Продължителността на заниманията с всяка  група бе един месец. В Николаево лятното училище се проведе в периода от 18.юли  до 15 август 2014 г. В с. Едрево  - в периода от 18 август. до 12 септември 2014 г.

            Обучението на тези деца се проведе от един педагог и се подпомагаше от  медиатор. Те  бяха избрани след провеждане на тръжна процедура за избор на консултанти за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище.

            Услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” бе насочена към постигане на следните цели: да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование,  да се подобри предучилищната подготовка чрез преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др.,  и като цяло  да се осигури възможност за равен старт в първи клас в смесени училища.