НОВИНА ЗА УСЛУГА „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ” 2015 Г.

 

            На 31.08.2015 г. приключи реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект "Социално включване” в Община Николаево.  За втора поредна година бяха създадени  летни училища за деца,  на които предстои да постъпят в първи клас. Сформираха се  две групи по15 деца - една група в Николаево и една  - в с. Нова Махала. Продължителността на заниманията с всяка  група бе един месец. В Николаево лятното училище се проведе в периода от 01  до 31 юли  2015 година. В с. Нова Махала  - в периода от 01 до 31 август 2015 г.

            Обучението на тези деца се проведе от един педагог и се подпомагаше от  медиатор. Те бяха избрани след провеждане на тръжна процедура за избор на консултанти за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”.

            Услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” бе насочена към постигане на следните цели: да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование,  да се подобри предучилищната подготовка чрез преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др.,  и като цяло  да се осигури възможност за равен старт в първи клас в смесени училища.