Проект Социално включване

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАБИРАНЕ КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ,СЕМЕЙНО  КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "...
Прочети
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ, СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА" ЗА ДЛЪЖНОСТТА...
Прочети
О Б Я В А   за набиране на кандидати за услугата „ Формиране и развитие на родителски умения, Семейно...
Прочети
О Б Я В А   за набиране на кандидати за услугата „ Управление на услугите” за длъжността „Ръководител/ координатор”...
Прочети
О Б Я В А   за набиране на кандидати за услугата  „ Допълнителна педагогическа подготовка за равен старт в...
Прочети
О Б Я В А   за набиране на кандидати за услугата „ Здравна консултация да деца” за длъжността „Педиатър”...
Прочети
Общинска администразия гр. Николаево обявява свободни работни места за длъжността  "Шофьор" и" Домакин" по Проект BG05M9OP001-2.004- 0010- C01 " Социално...
Прочети
От месец юни 2016г. стартира проект „ Социално включване” в община Николаево. Продължителността му е  26 месеца. Той се финансира...
Прочети
              На 31.08.2015 г. приключи реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект "Социално включване”...
Прочети
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС     Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен...
Прочети
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в...
Прочети
  ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски...
Прочети
  ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС     Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие...
Прочети
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС     Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на...
Прочети
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС     Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на...
Прочети
  ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС     Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и...
Прочети
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения”...
Прочети