О Б Я В А за набиране на кандидати за „Сътрудник социални дейности” в „Звено за услуги в домашна среда ”