О Б Я В А за набиране на кандидати за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници в „Звено за услуги в домашна среда