Обществена поръчка с предмет \" Изработване на инвестиционен проект във фаза\" технически\" и упражняване на авторски надзор по време на строителство за \" Реконструкция и подмяна на вътрешна водопров