Текстове

Всички публикации


Павлина Цанева - Секретар на община Николаево Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, ул. "Г. Бенковски" № 9, етаж 3, стая...
Прочети
ДАННИ НА ОБЩИНАТА Община Николаево ул."Георги Бенковски № 9 ИД № 123116940 МОЛ Николай Кънев   БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА...
Прочети
За контакт: гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, етаж 2, стая 2, тел.: 04330 2072, ел. поща: obsavet@nikolaevo.net Брой...
Прочети
  СТРУКТУРНИ ЗВЕНА И ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ I. ДЛЪЖНОСТИ, ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА Заместник-кмет „Финанси и общински дейности“ Заместник-кмет „Административно и...
Прочети
Уважаеми граждани,                    Във връзка с приетите и утвърдени Вътрешни правила за...
Прочети
Указание: Графа първа - номер по ред на административната услуга от съответната група Графа втора - номер на административната услуга в...
Прочети
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ гр. Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора тел.:  0893249946 Приложимо законодателство: Закона за социално подпомагане - чл. 16,...
Прочети
Общинска администрация гр. Николаево, п.код 6190 ул. Георги Бенковски № 9 тел: 04330 2040 e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net Център за административно обслужване ...
Прочети
    ---------------------------------------------------------- На вниманието на всички граждани С оглед обявената от 14 май до 14 юни 2020 г. извънредна...
Прочети
  Община Николаево е разположена в централната част на Република България, в източния край на Розовата долина, между Стара планина...
Прочети