Общински съвет Николаево, мандат 2023-2027 г.

За контакт: гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, етаж 2, стая 2, тел.: 04330 2072, ел. поща: obsavet@nikolaevo.net

Брой мандати за общински съветници – 13 (тринадесет)                                                                  

Разпределяне на мандатите за общинските съветници между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:


Номер

в

бюлетината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

Брой мандати

с думи                                   с цифри

7

ПП ГЕРБ

     два                                                    2

57

Движение за права и свободи – ДПС

     шест                                                  6

68

местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  (ПП „Възраждане“ ПП „Има такъв народ“ ПП „Партия на зелените“)

     пет                                                     5

Извадка от Решение № 91 / 30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия - Николаево, мандат 2023-2027 г.

 

Списък с имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, подредени по азбучен ред:

 

Имена на общинските съветници

 

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

 

1. Анелия Николаево Динева

Движение за права и свободи – ДПС

 

2. Ахмед Смаилов Мерджанов

Движение за права и свободи – ДПС

 

3. Иван Димитров Иванов

МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 

(ПП „Възраждане“ ПП „Има такъв народ“ ПП „Партия на зелените“)

 

4. Иван Минчев Кънев

Движение за права и свободи – ДПС

 

5. Кремена Петрова Костова

ПП ГЕРБ

 

6. Методи Пейчев Стоянов

МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 

(ПП „Възраждане“ ПП „Има такъв народ“ ПП „Партия на зелените“)

 

7. Милен Михов Попов

МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 

(ПП „Възраждане“ ПП „Има такъв народ“ ПП „Партия на зелените“)

 

8. Николай Веселинов Петров 

МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 

(ПП „Възраждане“ ПП „Има такъв народ“ ПП „Партия на зелените“)

 

9. Николай Дончев Кънев

ПП ГЕРБ

 

10.Петя Илиева Станева

Движение за права и свободи – ДПС

 

11. Румен Белчев Илиев

МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 

(ПП „Възраждане“ ПП „Има такъв народ“ ПП „Партия на зелените“)

 

12. Христо Нейков Христов

Движение за права и свободи – ДПС

 

13. Щилиян Велинов Велинов

Движение за права и свободи – ДПС

Извадка от Решение № 91 / 30.10.2023 г. и Решение № 104 / 06.11.2023 г. на Общинска избирателна комисия - Николаево, мандат 2023-2027 г.