• Размер на шрифта:
  • A
  • A
  • A

Обява

О Б Я В А

 

В Данъчна служба гр.Николаево и по населените места в кметствата ще се приемат данъчни декларации по чл.14 от ЗМДТ за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване на такса битови отпадъци, когато имота не се използува.

         Срок за приемане на декларациите – 01.11.2013г. до 30.11.2013г.

         Това важи за недвижимите имоти /жилищни и нежилищни имоти и празни дворни места/ на граждани и недвижимите имоти на фирми, които се използват по-малко от 183 дни през календарната година, таксата се заплаща в размер равен на ½ от определените промили за населеното място, след подадена декларация в Общината от собственика или ползвателя до 30.11.2013г.

         Горепосочената декларация се подава в Данъчна служба ежегодно.

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Кмет на Община Николаево

                                                                                                                                                     Косьо Косев