Обява - процедура за набиране и подбор на персонал за социалната услуга ЦСРИ