Обява- процедура за набиране и подбор на персонал за социалната услуга ЦСРИ - Трудотерапевт