Покана - публично обсъждане на проект за бюджет 2019 г. на Община Николаево