ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА \" ЮРИСТ\" ПО ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО.

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ, СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА" ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ЮРИСТ" ПО ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО.