ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА \" ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ, СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА\"

О Б Я В А

 

за набиране на кандидати за услугата „ Формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа” за длъжността „Педиатър” ,

„ Гинеколог”, „ Медицинска сестра”, „ Акушерка”, „ Юрист”, „ Психолог”, „ Социален работник”, „ Медиатор” по проект „Социално включване в община Николаево”