ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА \" УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ\"

О Б Я В А

 

за набиране на кандидати за услугата „ Управление на услугите” за длъжността „Ръководител/ координатор”  по проект „Социално включване в община Николаево”