Обява за публични търгове с явно наддаване за отдаване под наемна земеделски земи с. Нова Махала,общ. Николаево