Обявление по ЗУТ

Общинска администрация уведомява заинтересованите лица, че започва процедура за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до ПИ с ид. 51648.501.1056.

С цялото съдържание на обявлението може да се запознаете по-долу.