Обявление -Проект за програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Николаево за периода 2017- 2020г.