ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ-ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕН РАЗРЕШЕН СТРОЕЖ, КОГАТО ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СА ИЗГУБЕНИ – 2024

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ-ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕН РАЗРЕШЕН СТРОЕЖ, КОГАТО ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СА ИЗГУБЕНИ – 2024

 

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 5

Необходими документи:
- Разрешение за строеж
- проект
- заснемане и други налични строителни книжа

Срок на изпълнение:
- с комплексен доклад – 14 дни
- от експертен съвет – 30 дни

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на услугата:

Заявлението, заедно с приложените документи се приема в ЦАО – община Николаево. Таксите се заплащат в служба „МДТ“ или по банков път. След това преписката се насочва към дирекция „ОД и УТ“, където се разглеждат документите за одобрение на инвестиционен проект. Одобреният инвестиционен проект заявителят получава в ЦАО.

Техническа такса: 40.00 лв.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/7a67f93b-f7ae-4cb5-afd5-bd2115a5e558