Опазване на обществения ред в изборния ден - 21.11.2021 г.

Заповед № РД-01-378 / 11.11.2021 г. на Кмета на Община Николаево за опазване на обществения ред остава в сила и за втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. Същата е допълнена, по отношение на сроковете в нея, със Заповед № РД-01-401 / 19.11.2021 г.

Съгласно цитираните заповеди се забранява:
 
1.      Провеждане на масови прояви на територията на община Николаево, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред от 00.00 ч. на 20.11.2021 г. до 24.00 ч. на 21.11.2021 г.
2.      Продажбата и употребата на алкохолни напитки от магазини, заведения за обществено хранене, кафенета, павилиони, дискотеки и други такива от 00.00 ч. на 20.11.2021 г. до 24.00 ч. на 21.11.2021 г.