Освобождаване от част от такса "Битови отпадъци"

Освобождаване от част от такса "Битови отпадъци" image

Данъчна служба при Общинска администрация Николаево

уведомява всички жители на общината,

че срокът за  подаване

на декларации за ОСВОБОЖДАВАНЕ

от част от услугите за

 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

е

31.10.2022 г.